?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Central  Asia
 
  ?

Who was who

      557. "Vambery, V.M. (German Vambery)". ESEB, 1891, pp.478-479.
      558 ."Kaufman, Konstantin Petrovich". Voennaia Entsiklopediia. Vol.12, St. Ptbg: Tovarishchestvo I.D. Sytina, 1913, pp.461-462.
      559. "Bartol'd, Vasilii Vladimirovich". Imperatorskaia Akademia nauk. 1889-1914. Vol. 3. Materialy dlia biograficheskogo slovaria Deistvitel'nykh chlenov Imperatorskoi Akademii nauk. Petrograd: Tipografia Imperatorskoi Akademii nauk, 1915, pp. 19-24.
      560. Ulugberdiev, A. Poet-patriot Shali Kekilov (Poet-patriot Shali Kekilov). Institut iazyka i literatury AN TSSR, Ashgabat, 1957.
      561. Sakhedov, Kh., Ata-Salikh - narodnyi shakhir TSSR (Ata-Salykh - poet of peoples), Bibliographical index. Ashgabat, TGBKM, 1958.
      562. Meredov, A. Poet-satirik Kemine (Poet-satirist Kemine). Ashgabat, AN TSSR, Institut Yazyka i Literatury), 1958.
      563 .Seiitniiazov, Dzh. Velikii turkmenskii poet Makhtumkuli (Pragy) (The great turkmen's poet - Makhtumguly Pragy), Bibliographical index. K 225-letiiu so dnia rozhdeniia. Ashgabat, TGBKM, 1959.
      564. Khodzhkuliev, A. Zhizn' i tvorchestvo Khadzgi Ismailova (Khadzgi Ismailov: Life and Creation), Chardzhou, (TGPI im. V.I.Lenina), 1960.
      565. Shamuradov, B. Zhizn' i tvorchestvo poeta-dramaturga K.Burunova (K.Burunov: Life and Creation), Ashgabat, Institut literatury im.Makhtumkuli, 1961.
      566. Oraztaganov, A. Zhizn' i tvorchestvo Bairam-shakhira (Bairam-shakhyr: Life and Creation), Ashgabat, Turkmenuchpedgiz, 1961.
      567 .Seiitniiazov, J. Aman Kekilov. 50 let so dnia rozhdeniia (Aman Kekilov: 50 years of bithday. Bibliographical index). Ashgabat, TGBKM, 1962.
      568. Karryev, M., Seidi (Zhizn' i tvorchestvo) (Seyidi: Life and Creating). Ashgabat, AN TSSR, 1962.
      569. Annaberdiev, S. Zhizn' i tvorchestvo Dosmameda (Dosmammed: Life and Creating). Ashgabat, Turkmenuchpedgiz, 1963.
      570. Hazai G. Armin Vambery, 1832-1913: A bibliography, Budapest, 1963.
      571. Meredov, A., Sheidai. Ashgabat, 1964.
      572. Tangrykuliev, K. Poslevoennaia Turkmenskaia sovetskaia detskaia literatura (1945-1960) (Childrens literature in Turkmenistan after Second World War: 1945-1960). Ashgabat, "Turkmenistan", 1966.
      573. Kulieva, G. Nurmurad Sarykhanov - novelist (Nurmyrat Sarykhanov - writer). Ashgabat, 1967.
      574. "Ata Salykh". WWW USSR, 1972, p. 35
      575. Kurbansakhatova, M.K., Shadzha Batyrovich Batyrov, 1908-1965. Ashgabat, "Ylym", 1968.
      576. Shadzha Batyrovich Batyrov. (1908-1965) (The new supplementary Informations: Sh. Batyrov's). Indtroduction: Sh. Tashliev. Bibliography - M.K. Kurbansakhatova (AN Turkmen SSR, Tsentral'naya nauchnya biblioteka. Materialy k bibliografii uchenykh TSSR. no.1), 1968.
      577. "Atabaev K." WWW USSR, 1972, p. 35
      578. "Batyrov Sh.B." WWW USSR, 1972, p. 53.
      579. "Karayev D.D." WWW USSR, 1972, p. 256
      580. "Muradov A." WWW USSR, 1972, p. 399.
      581. "Mezhlauk I.I." WWW USSR, 1972, p. 385
      582. "Kuropatkin A.N." BDSU, 1989, p.218.
      583. "Gapurov M." BDSU, 1989, p. 112.
      584. Ovezbaev, S. Gonibek. , 1, 1927). 1. Trans. to turkm.: Nargylach Khodzhageldiev. Ashgabat, "Altyn gushak", 1991.
      585. "Ataeva, Aksoltan Toreyevna (Minister of Health)". WWRTAD, 1994, p. 35.
      586. "Babaev, Agadzhan Geldyevich (President of the Academy of Sciences)". WWRTAD, 1994, p. 40.
      587 "Bayramsakhatov, Nursakhat (Minister of Education)". WWRTAD, 1994, p. 48.
      588. "Bazarov, Babamurad Atamuradovich (Statesman)". WWRTAD, 1994, p. 48.
      589."Bazarova, Roza Atamuradovna (Chairman of the Presidium of the Society of friendship and cooperation of Turkmenistan with foreign contries)". WWRTAD, 1994, p. 49.
      590. "Charyyarov, Annageldy Charyyarovich (Minister of Grain Products)". WWRTAD, 1994, p. 76.
      591. "Cherepov, Vadim Georgievich (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Russian Federation to Turkmenistan)". WWRTAD, 1994, p. 79.
      592. "Dodonov, Alexandr Dmitrievich (Vice-Chairman of Medzhlis (Paliament)". WWRTAD, 1994, p. 95.
      593 ."Dzhumayev Ereshkul Nyrmamedovich (Chairman of the Committee for legislation and for the matters of state ortganization of Medzhlis)". WWRTAD, 1994, p. 104.
      594. "Dzhummyyev Annamurat (Minister of Communications)". WWRTAD, 1994, p. 104.
      595. "Kabulov Akmurad Nazarovich (Head of Turkmenistan's Border Troops Directorate)". WWRTAD, 1994, p. 160.
      596. "Khalykov Khudaykuly (Head, Turkmen railway)". WWRTAD, 1994, p. 179.
      597. "Kopekov Danatar Abdiyevich (Leutenant Generel, Minister of Defense)". WWRTAD, 1994, p. 199.
      598. "Kuliyev, Chary Taganovich (Chairman of Chamber of Commerce)". WWRTAD, 1994, p. 218.
      599. "Agakhanov, Khalnazar Amannazarovich (Minister of Trade)". WWRTAD, 1994, p. 9.
      600. "Akhmedov, Khan (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Turkmenistan to Turkey)". WWRTAD,1994, p. 11.
      601. "Alovov, Nedirmamed (Ministerof Social Security)". WWRTAD, 1994, p. 20.
      602. "Amansakhatov, Dzhumageldy (Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 21.
      603. "Ashirov, Nurmukhamed (Minister of Enviromental Protection)". WWRTAD, 1994, p. 32.
      604. "Ataev, Ashir (Minister of Consumer Goods)". WWRTAD, 1994, p.35.
      605. "Ataev, Khalykberdy (Minister of Foreign Affairs)". WWRTAD, 1994, p. 35.
      606. "Meredov, Payzgeldy (Minister of Agriculture and Food Stuffs)". WWRTAD, 1994, p. 263.
      607. "Motaev, Sapargeldi (Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 273.
      608. Muradov Sakhat Nepesovich (Chairman of Medzhlis)". WWRTAD, 1994, p. 275.
      609. "Narliyev, Khodzhakuli (Chairman of The Union of Cinematography workers)". WWRTAD, 1994, p. 278.
      610. "Niyazov Saparmurad Ataevich (President of the Republic of Turkmenistan)". WWRTAD, 1994, p. 288.
      611. Nurmukhamedov Berdymurad Kakabaevich (Chairman of the Supleme Economic Court)". WWRTAD, 1994, p. 291.
      612. Nurmukhamedov, Geldymurad Kakabayevich (Minister of Culture and Tourism)". WWRTAD, 1994, p. 292.
      613. "Odeyev, Pirkuli (Deputy Chairman of the Cabinet Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 294.
      614. "Orazdurdyyev, Annageldy Dzhaparovich (Chairman of the National TV and Radio Brodcasting Company)". WWRTAD, 1994, p. 297.
      615. "Orazov, Gurban Myradovich (Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 297.
      616. "Otchertsov, Valeriy Georgiyevich (Deputy Chairman of the Cabinet Ministers of Turkmenistan, Deputy Chairman of Parliament (Majlis))". WWRTAD, 1994, p. 301.
      617. "Ovezov, Yagmur Ovezovich (Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 302.
      618. "Potapov, Leonid Vasilyevich (Chairman of the Supleme Soviet of the Republic of Buryatia; 1990 - Deputy Chairman, TurkmSSR Supleme Soviet - Sh.K.)". WWRTAD, 1994, p. 322.
      619. "Pukhanov, Redzhepmamed (Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 326.
      620. Radzhapov, Matkarim (Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of State Property)". WWRTAD, 1994, p. 330.
      621. "Saparov, Nazar Isayevich (Chairman of the State Bank)". WWRTAD, 1994, p. 353.
      622. "Saparov, Redzhep (Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 353.
      623. "Sardzhaev, Batyr Kurbanovich (Deputy Prime Minister)". WWRTAD, 1994, p. 354.
      624. "Seidov, Saparmurad (Lieutenant General, Chairman of National Security Committee)". WWRTAD, 1994, p. 357.
      625. Shikhmyradov Boris Orazovich (Deputy Chairman of the Governmental)". WWRTAD, 1994, p. 374.
      626."Sopyev Myratberdy (Chairman of the Council of collektive farms)". WWRTAD, 1994, p. 395.
      627."Suyunov Nazar Toylievich (Deputy Chairman, Cabinet Ministers)". WWRTAD, 1994, p. 405.
      628.Churiev, . "Balysh Ovezov: shtrikhi k portretu" (Balysh Ovezov: feature to likeness). I. March 11, 1991.

      Arkhives

      630. PZB TsK KP(b)T January 1923-September 1923 [The new supplementary informations on N.K.Paskutskiy, G. Karpov, Ch. Perliev, Iaranov Ballar, Ovezniiazov Annamered, P.G.Galuzo], and others]. RTsKHIDNI, f.17, op.34, d.648., l.2, 16-19.
      631 PZB TsK KP(b)T March 1922-January 1925 [Paper, reports and list of executives CC CPT]. RTsKHIDNI, f.17, op.30, d.125, l.86.
      632. PZB TsK KP(b)T, Mart-April 1936 [The new supplementary Informations about Galuzo, Ch. Vellekov, Kulieva O.] and oth.] RTsKHIDNI, f.17, op.30, d.102.
      633. PZB TsK KP(b)T, March, 1937 [The new supplementary Informations about Rebone Lobanova, Ulganbaeva and oth.]. RTsKHIDNI, f.17, op.30, d.116.
      634. PZB TsK KP(b)T, Janury-March, 1937 [The new supplementary Informations: Gapurov's, Armidov's Tachnazarova, Sakhatov, Nepesov, Mukhammedov, Aitakov, Atabaeva, Paporov and oth.]. RTsKHIDNI, f.17, op.30, d.117, ll. 115-148.
      635. PZB TsK KP(b)T, May-Juny, 1937 [The new supplementary Informations: Atakhanov, Yuzbashev, Rabinovich, Kostenko, Dzemishkevich, Rizaev and oth.] RTsKHIDNI, f.17, op.30, d.119, ll. 11-124.
      636. PZB TsK KP(b)T, Juny-Juli 1937 [The new supplementary Informations: Kekilov, Nazarov, Muradova, Baken Kagramanov, Ishan Taimov and oth.] RTsKHIDNI, f.17, op.30, d.120, ll. 1-94.
      637. PZB TsK KP(b)T s materialami, October 8-November 25, 1937 [The new supplementary Informations about Chubin, Gunibekov, Redzhep Kuliev, Khalmuradov, Khodzhi Atabaev, Anna Mukhamedov and oth.] RTsKHIDNI, f.17, op.30, d. 122, 125 ll.
      639. PZB TsK KP(b)T, 1939 [The new supplementary Informations: P.Azimov, Monakov S.F., K. Kuliev, B. Durdiev, Kh. Babaev, Kh. Ismailov and oth.] RTsKHIDNI, f.17, op.21, d.4478, ll. 15-192.
      640. Kosven, M.O., Tolstov, S.P. "G.I.Karpov (1890-1947)". SE, no.3, 1947, p.161-165.
      641. PZB TsK KP(b), Februar 24-April 8, 1948 [The new supplementary Informations to biographic of executivis). RTsKHIDNI, f.17, op.48, d.1885, 250 ll.
      642. PZB TsK KP(b)T, 1947 [The new supplementary Informations about Dzemishkevich]. RTsKHIDNI, f.17, op.8, d.702, l.62, 64, 99.
      643. Materialy k protokolu zasedania Sekretariata TseKa KPSS, Februar 25- March 16, 1953 [The new supplementary Informations about interrogation Bakhshy Djurmenek about Shadja Batyrov's]. RTsKHIDNI, fond (f.) 4, .377, opis (op.). 9, delo (d.) 683-689, l. 1-29.
      644. PZB TsK KP(b)T, 1953 [The new supplementary Informations: Durdyeva, Shikhmyradov's and oth.] RTsKHIDNI, R. 428, f.4, op.9, d.854.
      645. PZB TsK KP(b)T, 1955 [The new supplementary Informations about Babaeva A., Babaev Sukhan, Zhmuida, Kul'batyrov and oth.] RTsKHIDNI, R. 4668, d. 28.
      646. PZB TsK KP(b)T, 1957 [The new supplementary Informations Kulbatyrov, D.D.Karaev, Saryev, S. Babaev, Berdyev, Grishaenkiy and oth.]. RTsKHIDNI, R. 4680, d. 84, ll. 66-114.
      656. PZB TsK KP(b)T, 1961 [The new supplementary Informations Pimenov M., Galonskiy P.P., Shabasanov M.K., Annaberdyev O., Sennikov A.A., Gunibekov M., Kuvadov D. and oth.]. RTsKHIDNI, R. 4695, d.170.
      657. PZiM Sredazburo TsKa KPSS, 1964 [About Bally Yazkuliev], RTsKHIDN, f.601, op.1, d.50, l.128 etc.
      658. PZB TsK KPT [Affairs about ex-minister of Trade TSSR Abubekirov's]. 1968, RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1981.
      659. PZB TsK KPT [Affairs chairman Society of friendship and cooperation of Turkmenistan with foreign contries A.Kovusov's], 1968. RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1985, ll. 211-214.
      660. PZB TsK KP T [Affairs deputy chairman of Prezidium Supleme Court TSSR A.Babaeva's], 1968. RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1988, ll. 39-261.
      661. PZB TsK KPT [Academic Azimov about director Institut's of Landuage and Literature AC TSSR B.Karryev's], 1968. RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1988, ll. 39-261.
      662. PZB TsK KPT [Affairs chairman Sociaty for helping to Army and Flot's A.Atadjanov's], 1968. RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1990, ll. 11-39.
      663. PZB TsK KPT [The new supplementary Informations: E. Khodzhaev, B. Kerimi, V.Pereudin and oth.], 1968. RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1990, ll. 11-39.
      664. PZB TsK KPT (Affairs shief-redactor State Commeetee on Radio and TV-station A.Khaidov's, and redacror's Kh.Ovezov, B.Akmamedov's), 1968. RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1995, ll. 60-61.
      665. PZB TsK KPT,1968 [Affairs of novelist G.Mukhtarov]. RTsKHIDNI, f.17, op.104, d.1995, ll. 60-61.
      666. PZB TseK KPT, [The new supplementary Informations: T.Niiazov, S.Babaev, Ovezov N.A., Khaidarov B., Klychev Kh., Karryev Ch. and oth.], April-May 1969. RTsKHIDNI, f.17, op. 105, d. 1791, ll.:1-140.
      667. PZB TseK KPT [The new supplementary Informations: Gapurov, Klychev, Rykov, Ishankuliev, Orazmekhamedov and oth.], December, 1969. RTsKHIDNI, f.17, op.105, d.1795.
      668. PZB TseK KPT, [Affairs redactor of Literature department Radio TSSR A.Kovusov], 1969. RTsKHIDNI, f.17, op.105, d.1796, l. 162.
      669. PZB TseK KPT Februar-April, 1970 [Affairs director State information Agency G.Myradov]. RTsKHIDNI, f.17, op.105, d.1790.
      670. PZB TseK KPT, (The new supplementary Informations to biography: Ovedzgov, Yoliev A.), November, 1970. RTsKHIDNI, f.17, op. 106, d. 1836, ll. 30, 287.
      671. PZB TseK KPT [Affairs ex-minister of Trasport and way's Polatov Ia.], December, 1970. RTsKHIDNI, f.17, op.106, d.1837, ll. 1-60.
      672. PZB TseK KPT [The new supplementary Informations biography: Kurtgel'diev M.G., Ataev B., Shabasanov M.K., Annaorazov P., and oth.], December, 1970. RTsKHIDNI, f.17, op.106, d.1837, ll. 1-60.
      673. Protokoly zasedaniy Sekretariata TseK KPT, Avgust, 1971 [Affairs literator's K.Boriev]. RTsKHIDNI, f.17, op.139, d.2211, ll. 182-184.
      674. Materialy Sekretariata TsK KPT, November, 1971 [The new supplementary Informations to biographies: Pollyev T. (KGB TSSR), Durdyeva A. (TsK LKSMT), Rashidov V. (TsK KPT), Chizhikova, Shmatov I., Esenov, K.Kurbansakhatov, Atadzhanov A., Kerbabaev B. (writer's), Soiunov B.] RTsKHIDNI, f.17, op.139, d.2212.
      675. PZB TseK KPT, 1971 [The new supplementary Informations: Bekiev A., Kerimi B., Ataev B., Khodjhaev E., Iliushkin V.P., Mollaeva M., Amanov O.]. RTsKHIDNI, f.17, op.139, d.2204.
      676. PZB TseK KPT, September, 1971. The new supplementary Informations: Dzhutdiev B., Mashrykov K.K., Babaev A., Aladatov A., Ismailov Kh., Boriev K., Agaliev K.Kh., Igdyrov D.I.), RTsKHIDNI, f.17, op.139, d.2208, ll. 1-170.
      676. PZB TsK KPT, 1972 [The new supplementary Informations: Pereudin V.M., Shmidt M.G., Babkin A.N.] RTsKHIDNI, f.17, op. 140, d. 1947.
      677. PZB TseK KPT, November-December, 1972 [Suplementary to biography: Bagirov, head munisipal Soviet of Ashgabat Karaev Kh., ministr innen affairs A.Mukhammedov, 1st Secretar Ashgabat Commeetee KPT M.K.Shabasanova"] RTsKHIDNI, f.17, op.140, d.1955, l. 1-80.
      678 PZB TseK KPT, Juli 26, 1972 [The New supplementary informations: B.Ovezov, B.A.Gavrilov, M.G. Berdyklychev]. RTsKHIDNI, f.17, op. 140, d.1950.
      679. PZB TseK KPT, Juny, 1973 [Affairs of Karaev D.K.] RTsKHIDNI, f.17, op.141, d.1960.
      680. PZB TseK KPT, 1973 [Affairs of Taganova's E.] RTsKHIDNI, f.17, op.141, d.1965, ll. 1-153.
      681. PZB TseK KPT, 1973 [Affairs, of Karaevs D.] RTsKHIDNI, f.17, op.141, d.1965, ll. 1-153.
      682. PZB TseK KPT, 1973 [The new supplementary Informations: Iazkulieva B.] RTsKHIDNI, f.17, op. 141, d. 1965, ll. 1-153.
      683 .PZB TseK KPT, 1974 [The new supplementary Informations: Amangel'dieva, A. Sardzhaev, A. Durdyev, V.N. Rebrik, K. Rakhmanov, G. Mulliev]. RTsKHIDNI, f.17, op.142, d.2016, ll. 1-50.
      684. XVIII Plenum TsK KPT, July 1975 [The new supplementary Informations: Bairamsakhatov N., Bekiev I., Rykov B., Pereudin., Kerimi B., Chorekliev T.] RTsKHIDNI, f.17, op. 143, d.2063.
      685. PZB TseK KPT, January 1978 [Suplementary to informations: Karaev Kh., Khanberdiev A., Bairiev Ch.] RTsKHIDNI, f.17, op. 147, d. 2270.
      686. PZB TseK KPT, 1978 [The new supplementary Informations: Gudanovich G.I., Khar'kov V.A., Ovedzhov A.] RTsKHIDNI, f.17, op.147, d.2272, ll. 3-130.
      687. PZB TseK KPT, November-December 1978 [Affairs of Ch. Bairyev]. RTsKHIDNI, f.17, op. 147, d. 2278, ll. 52, 96.
      688. PZB TseK KPT, November-December, 1978 [The new supplementary Informations: K.Annakuliev, A.Klychev]. RTsKHIDNI, f.17, op. 147, d. 2278, ll. 52, 96.
      689- PZB TseK KPT, July, 1978 [The new supplementary Informations: Kurtgel'dyev M., Soiunov N.T.] RTsKHIDNI, f.17, op. 147, d. 2274, ll. 10, 136, 171.
      690. PZB TseK KPT, 1988 [Suplementary to to biography M.Kosaev]. RTsKHIDNI, f.17, op. 157, d. 1961.
      691. PZB TseK KPT, (The new supplementary Informations: Sokol'tsov A.V., Khudaiberdiev R., Mishchenko G.C., Kharchenko A.I., Ovliiakuliev E., Otchertsov V., Makarkin N.V., Gundohdyev Ia., Chertishchev V., Boiko A., Chernomyrdin V.S., Shakhnazarov G.Kh.), 1988. RTsKHIDNI, f.17, op.157, d. 1961.

Rambler's Top100 be number one Kavkaz Top100